12 Coole Drupal modules voor site builders | Mei 2016

09 May 2016

Joris Snoek
Digital Consultant
+31 (0)20 - 261 14 99

Without further ado, hierbij wat mij opviel aan Drupal modules de afgelopen maand:

1. Hide submit button

Voorkom duplicate content doordat mensen twee maal op de Save button klikken. Deze module zorgt ervoor dat de Save button niet meer dan één keer aangeklikt kan worden, door hem onbruikbaar te maken na de eerste klik.

Download (Drupal 7)

2. Magnific Popup

Maakt automatisch een mooie, snelle galerij met afbeeldingen aan. Met mogelijkheden om de afbeeldingen uit te vergroten op verschillende manieren.

Hij maakt gebruik van de lichtgewicht jQuery lightbox library Magnific Popup en implementeert een Drupal field waarmee je vervolgens afbeeldingen kunt toevoegen aan content.

Download (Drupal 7 & Drupal 8)

3. Mail Verify

Een betere manier om ingevoerde e-mail adressen te verifiëren. De Drupal 8 core verifieert alleen op basis van format, deze module verifieert op een geheel andere manier: hij probeert daadwerkelijk verbinding te maken met betreffende e-mail server om te checken of het ingevoerde e-mail adres ook daadwerkelijk bestaat.

Gebruik deze module niet als primaire bescherming tegen spam, anders loop je kans dat je server wordt ge-greylist. Zet dus voor web formulieren (bv contact, sign-up) bijvoorbeeld Mollom en Honeypot in als primaire spam protectie.

Download (Drupal 8)

4. Search exclude nid

Het kan nodig zijn om bepaalde nodes uit te sluiten van de zoekresultaten in Drupal, simpelweg omdat deze niet relevant zijn.

Download (Drupal 7 & Drupal 8 dev)

5. Facebook Comments Block

Biedt de mogelijkheid om Facebook reacties te laten plaatsen op pagina’s in je Drupal website. Hier zijn meerdere modules voor beschikbaar, maar deze maakt het je gemakkelijk door zijn eenvoudige configuratie. Deze Drupal 8 module gebruikt tevens het systeempad (node/xx) en niet de url alias, waardoor de reacties blijven staan; ook als je de url alias wijzigt.

Download (Drupal 7 & Drupal 8)

Gerelateerde module: wijzig je de url alias van een Drupal pagina? Zorg dat je de Redirect module geïnstalleerd hebt, zodat die automatisch een 301 -permanent redirect aanmaakt. Op deze manier houd je de SEO van betreffende Drupal pagina in tact.

6. Require Login

Zorg ervoor dat jouw complete Drupal website afgeschermd wordt: alle bezoekers moeten inloggen voordat zij content te zien krijgen. Handig voor een Drupal social intranet, of voor het afschermen van testomgevingen.

Download (Drupal 7 & Drupal 8)

7. Dynamic Entity Reference

Een Drupal module waarmee je een entity reference field kan aanmaken waarmee je kunt refereren naar meerdere entity types in plaats van slechts één.

Download (Drupal 7 alpha & Drupal 8 rc4)

8. Field Hidden

Biedt de mogelijkheid om een ‘hidden’ veld toe te voegen: < input type="hidden" / >. Bezoekers zien dit veld niet, waardoor je het kunt gebruiker om verborgen informatie in formulieren mee te geven. Meestal is dit systeeminformatie.

Download (Drupal 7 & Drupal 8)

9. Double field

Soortgelijk aan de Field collection module, maar dan lichtgewicht: splits je veld op in twee delen. Een voorbeeld waarom dit handig kan zijn:

Download (Drupal 7 & Drupal 8 rc1)

10. Classy paragraphs

Soms wil je een optioneel een extra class toevoegen aan een specifieke paragraaf in een stuk Drupal content, zodat het de juiste styling krijgt. Maar je wilt je content managers niet vermoeien met het schrijven van HTML.

Deze module biedt de oplossing: hij genereert een extra knop in de tekst-editor, waarmee Drupal een extra HTML class toevoegt op gekozen paragraaf.

Selecteer zelf de styles die je beschikbaar wilt hebben.

Deze module is afhankelijk van de Paragraphs module.

Download (Drupal 7 beta1 & Drupal 8 alpha1)

11. Supercookie

Binnen de Drupal core is het lastig om álle unieke gebruiker te tracken, voornamelijk als zij allemaal uit één gebouw (en dus één IP) je Drupal website bezoeken. Dit komt door de manier waarop de Drupal core omgaat met sessions en cookies.

Deze module implementeert een andere manier voor Drupal om met cookies om te gaan, waardoor wél alle unieke gebruikers van je Drupal website te tracken zijn.

Voornamelijk voor marketing doeleinden kan deze informatie handig zijn.

Download (Drupal 7 & Drupal 8)

12. Serial field

Voeg een veld toe waarin de numerieke waarde automatisch oploopt, los van Drupal’s ‘node id’ autonummering. Dit kan handig zijn voor bijvoorbeeld factuurnummers. Dit veld kan gedeeld worden tussen verschillende content types; de waarden zullen uniek blijven, dwars door die content types heen.

Download (Drupal 7)

Wrap up

Alrighty, that's it voor nu. Volgende maand weer een aflevering van 'coole Drupal modules', so stay tuned!

Comments

Nóg meer
kennis nodig?

Check ons ons blog archief >