Open Source transitie in de Overheid

16 Nov 2012

Joris Snoek
Digital Consultant
+31 (0)20 - 261 14 99

Er zijn tijden geweest waarin het moeilijk te geloven was, dat aan innovatie gedaan werd bij overheden. Maar die tijden zijn veranderd, schrijft Bryan Braun van Acquia in dit artikel. De afgelopen jaren is er stilletjes een transitie in technologie gaande bij overheden over de gehele wereld. Dit bleek uit het recente World Government Summit on Open Source.

Trend in open source gebruik in overheden

Bryan Baun vertelt dat hij tijdens dit evenement 11 oktober jongstleden een trend zag in conversaties: Open Source beinvloed de overheid van vandaag, in 'a big way'.

Open source principes beïnvloeden overheden

Het is geen geheim: Drupal is een van de grootste cms technologiën binnen overheidsinstanties, 24% van alle .gov websites gebruikt Drupal. Binnen een groter geheel: de adaptatie van Drupal en andere open source technieken jaagt overheden aan om open source principes over te nemen. De adaptatie van deze principes heeft potentie om relatie tussen burgers en overheden positief te beïnvloeden.

Welke principes

Maar wat zijn deze principes? Dit zijn onder andere openheid en samenwerking: het delen van kennis en ideeën. Het succes van de Apple App Store en de structuur van het internet zelf geeft al aan dat decentrale samenwerking een goed model is. Wat als overheden dezelfde principes van decentrale samenwerking hanteren? In een aantal gevallen wordt dit al gedaan.

Ruim een jaar geleden zette het Witte Huis (een open source Drupal website) een tool online: "We the People". Hierin kunnen burgers petities aanmaken en tekenen over kwesties die hen interesseren. De broncode van deze tool is vrij gegeven op Guthub en vele malen herbruikt en aangevuld door andere organisaties. Al meer dan 80 'forks' zijn gemaakt van deze online tool om samen te werken.

Een andere voorbeeld wordt beschreven door Jennifer Pahlka van "the Code for America organization" en TED spreker Clay Shirky. Dit zijn geen geïsoleerde voorvallen meer, maar een trend die enthousiast omarmd wordt.

Overheden geven investeringen terug

Op deze manier worden investeringen die gemaakt worden met belastinggeld, terug gegeven aan de burger en dat is natuurlijk the way to go!

Slechts het begin

Bryan Braun geeft aan dat dit slechts het begin is: we leven in een alsmaar groter wordende online wereld. Waarin snel ideeën en informatie uitgewisseld kunnen worden. De afstand tussen overheden en burgers verkleind. Dit is de tijd waarin overheid direct kan werken met burgers en bedrijven, om technische oplossingen te vinden voor betere overheid.

De grootste doorbraken van onze tijd zijn niet gekomen door een paar eenzame geniën in een achterkamer, maar door het adopteren van de juiste platformen die leiden tot een samenwerkingen wereldwijd. Oftewel: hantering van open source principes genereert doorbraken.

Ik ben het absoluut eens met Bryan.

Morgen online samenwerken op basis van open source software?

Kijk even op www.openlucius.nl

Bron

http://www.acquia.com/blog/open-source-public-sector

Comments

Nóg meer
kennis nodig?

Check ons ons blog archief >