Drupal project management: inschattingen maken

14 Sep 2011

Joris Snoek
Digital Consultant
+31 (0)20 - 261 14 99

In "The Art of estimation" gaat Seth Brown van Lullabot in op het uren inschattingen maken in een Drupal web project.

Hij start al met de twee belangrijkste 'waarheden', die in de roos zijn:

  1. Het is zo goed als onmogelijk om een groot Drupal web project in te schatten:
    een groot systeem bestaat uit een aantal subsystemen, die zo voorspelbaar zijn als het weer of de aandelenmarkt.
  2. Zo goed als elke klant heeft een schatting nodig.

Schattingen zijn dus niet te omzeilen.

Vervolgens gaat Brown in op hoe een schatting te doen, die zo dicht mogelijk bij de uiteindelijk daadwerkelijk gemaakt uren zal gaan liggen.

Dit met behulp van een 'Work Breakdown Structure' (W.B.S).
Wat simpelweg inhoud: breek het project zo veel mogelijk op in kleine brokken werkzaamheden, die wel te schatten zijn.
Die geprioriteerd en ingepland kunnen worden met behulp van een agile projectbenadering in sprints.

Daarna gaat hij in op de manier waarop Lullabot dat binnen Drupal projecten doet: het 'decomposen' van het Drupal project.
Wat geen eenvoudige klus is, maar op juiste wijze absoluut te doen.

Daar wordt een uitgebreide toelichting op gegeven die concludeert in: mensen zijn slecht in schattingen maken, gebruik een 'consensus-gebaseerde' benadering, die afhankelijk is van de schattingen van meerdere Drupal ontwikkelaars. Combineer dat met iteratieve verfijning en je kunt de grootste angel eruit halen.

http://www.lullabot.com/articles/art-estimation

Comments

Nóg meer
kennis nodig?

Check ons ons blog archief >