Drupal Meertaligheid

13 Feb 2012

Joris Snoek - Business Dev
+31 (0)20 - 261 14 99

Meertaligheid binnen Drupal is naar alle wensen in te richten

Lucius kan u helpen met de implementatie van een meertalige Drupal installatie. Uit ervaring weten we dat dit een vak apart is. Wanneer u kiest voor een goede aanpak en afbakening, de juiste modules en eventueel maatwerk, dan kunnen uw wensen gerealiseerd worden. De volgende onderdelen komen tijdens het i18n (meertalige) implementatie-traject onder andere naar voren:

Inrichting modules

Het Drupal CMS kent standaard een aantal modules die ingezet kunnen worden om de gewenste meertaligheid te bereiken. Het standaard Drupal pakket kent er een aantal. Er zijn diverse open source modules te installeren die eventuele ontbrekende functies aanvullen.

Er zijn dus vele modules, die kunnen helpen. De vraag is echter welke voor u geschikt zijn om in te zetten. Lucius heeft ervaring met de modules en kan de meest geschikte voor u inzetten. Er wordt daarbij rekening gehouden met de toekomstige updates of eventuele migratie naar Drupal 7 of Drupal 8.

Maatwerk modules

Het kan voorkomen dat een aantal gewenste functionaliteiten niet beschikbaar is, deze programmeert Lucius op maat, zodat de functionaliteiten conform úw specificaties beschikbaar komen.

Website bezoekers: Voertaal, Fallback en URL's

Een meertalige website heeft altijd een primaire taal (de voertaal) en overige talen. Lucius helpt u met de inrichting, waarbij we ook de zogenaamde 'fall-back rules' implementeren. Bijvoorbeeld:

  • Als een artikel niet beschikbaar is in het Engels en Nederlands is de voertaal, dan moet er bepaald worden welk artikel wordt getoond en in welke taal de menu-items worden getoond
  • Wat gebeurd er als er van taal wordt gewisseld door website bezoeker; gaan we terug naar de homepage of wordt het artikel vertaald?
  • Moeten de URL's ook vertaald worden?
  • Moeten URL's 'ge-prefixed' worden met bijvoorbeeld 'en/articlename' of 'nl/artikelnaam' ?
  • Moet de meertaligheid binnen één Drupal systeem worden afgevangen op domeinnaam?

Schaalbaarheid en toekomst systeem

Schaalbaarheid van een meertalig Drupal systeem is een belangrijk onderdeel. Lucius houdt rekening met eventuele uitbreidingen en/of migraties in de toekomst.

Klonen & automatische vertaling van links in de content

Bij meertaligheid is vaak de functie gewenst om bronartikels te klonen voor een andere taal. Daarna kan deze vertaald worden. Er kunnen sommige velden (bijvoorbeeld de gekozen categorie) vastgezet worden, zodat deze niet 'vertaald' kunnen worden en de 'bron' leidend hierin is. Wanneer de bron aangepast wordt naar een andere categorie, past het systeem ook de categorie bij alle vertalingen van betreffende artikelen aan.

Afbakening per gebruikersrol/land/website sectie & workflow

Afbakening van gebruikersrechten is een precisieklus. Wanneer er veel contentmanagers, uit meerdere landen, verschillende delen van de website moeten kunnen beheren, dan zal daar een juiste aanpak voor gekozen moeten worden. In veel gevallen worden deze contentmanagers ook in groepen onderverdeeld, waardoor groepsstructuur ingebouwd moet worden.

Inrichting beheer

U kunt als 'administrator' instellen welke mensen of groepen van mensen de verschillende secties van de website mogen beheren.

Implementatie meertalig theme

Denk hierbij aan presentatie van een lay-out op basis van land. Iemand met bijvoorbeeld de Russische versie van uw website hoeft niet het nieuws uit Engeland te lezen; daar is de Engelse versie voor. Daarbij is een compleet andere lay-out per taal mogelijk. Lucius helpt u met de opties die daarvoor zijn en implementatie van de juiste modules.

Overzichtspagina's voor meertaligheid

Het kan praktisch zijn om één overzichtspagina te hebben met een weergave van de status van vertaalde en niet vertaalde items. Daarbij kan gedetailleerd gefilterd worden op bijvoorbeeld 'nieuws' of 'evenementen'. Lucius kan dit overzicht verzorgen.

Migratie van Drupal 6 naar Drupal 7

Drupal 5 kent ook ondersteuning van meertaligheid met behulp van installeerbare open source modules. Als u met de meertalige modules van Drupal 6 naar Drupal 7 wilt migreren, dan kan Lucius u daarbij helpen.

Comments

Nóg meer
kennis nodig?

Check ons ons blog archief >