Drupal Apps Standaardisatie

12 Mar 2012

Joris Snoek - Business Dev
+31 (0)20 - 261 14 99

Het is al enige tijd een hot item in de Drupal community: Apps. Kort gezegd: Drupal Apps zou je kunnen zien als een enkelvoudige installatie van een gewenste functie voor de niet-technische eindgebruiker. In tegenstelling tot modules: deze vervullen vaak een technische functie, maar niet direct een functie voor de niet-technische eindgebruiker. Een module zou je kunnen zien als een bouwblok voor een App.

Een App zou je kunnen zien als een aantal bouwblokken (modules) en configuratie-instellingen in één. Door installatie van een Drupal App activeer je direct een eindgebruikers functie, bijvoorbeeld een fotoboek, case tracker, instant Twitter/Facebook integratie of een 'blog out of the box'.

Om te voorzien in standaardisatie van deze Apps is een Drupal group opgezet: http://groups.drupal.org/open-app-standard
Een intressante Drupal distributie die al gebruik maakt van App is 'Open Enterprise': http://drupal.org/project/openenterprise
Zie dit blog, waarin 5 nieuwe apps worden aangekondigd: http://www.leveltendesign.com/blog/tom/just-released-5-new-drupal-apps-o...

Meer informatie hierover werd gegeven op Drupalcon Chicago 2011
http://chicago2011.drupal.org/sessions/introducing-openpublic-government...
http://chicago2011.drupal.org/sessions/drupal-mature-software-industry
http://chicago2011.drupal.org/sessions/building-drupal-platforms

Comments

Nóg meer
kennis nodig?

Check ons ons blog archief >