Drupal social intranet voor Renault dealer Stam

07 Jul 2014

Joris Snoek - Business Dev
+31 (0)20 - 261 14 99

Vorige maand is het social intranet van Renault dealer Stam live gegaan.
Het is gebouwd op onze Drupal distributie OpenLucius.

Stam had behoefte aan een omgeving voor online samenwerken binnen hun ruim 30 vestigingen. Het Drupal social intranet OpenLucius werd de keuze van Stam om dit te bewerkstelligen.

Een bondige case studie:

 • aanpak implementatie,
 • functies en techniek.

Aanpak implementatie

In 3 stappen leverde Lucius een stabiele online samenwerkingsomgeving op.

Stap 1: interviews

Lucius kwam op locatie bij Stam voor interviews, ter analyseren van:

 • informatiestromingen,
 • document-stromingen,
 • gebruikers organisatie: intern en extern (leveranciers, klanten, partners).

Er werden meerdere interviews gehouden: met stakeholders en eindgebruikers.

Stap 2: inrichting

Lucius richtte het intranet van Stam in:

 • functionaliteiten,
 • huisstijl,
 • voorbeeld groepen -en content.

Stap 3: training en continue integratie

Lucius kwam op locatie voor een training in het initieel ingerichte intranet van Stam. Hierin werden de gebruikers -en managementfuncties van OpenLucius toegelicht.

Hierna kon Stam zelf gebruik maken van het systeem.

Na oplevering is er continue consultancy, ter ondersteuning en facilitering van nieuwe wensen. Deze nieuwe wensen faciliteren we in nieuwe 'sprints'.

Scrum

Deze 'sprints' hangen samen met de project methodiek die Lucius gebruikt: Scrum.

Functies en techniek

Stam kon snel live gaan, doordat OpenLucius standaard al functies kent als:

 • samenwerken in groepen,
 • samenwerken aan documenten,
 • todo's en todo-lijsten,
 • e-mail in integratie,
 • profielen,
 • kalenders.

Voor de complete functielijst, zie onze handleidingen.

Specifieke functionele behoefte voor Stam:

 • centrale autorisatie: LDAP / AD;
 • gebruiker automatisch indelen in juiste groepen / afdelingen: AD Mapping.

Centrale autorisatie: LDAP / AD koppeling

Stam's centrale autorisatie systeem is AD over LDAP. Lucius realiseerde deze koppeling in samenwerking met KPN.

Hierdoor kunnen Stam gebruikers inloggen op OpenLucius met hun standaard inloggegevens. En wordt er dus niet 'weer een extra eiland' gebouwd.

Tevens hebben we een eenmalige import van gebruiker geproduceerd, waardoor alle gebruikers direct aanwezig zijn in het systeem.

Automatisch indelen: AD mapping

Gebruikers binnen de Active Directory van Stam waren al ingedeeld naar afdeling.

Lucius heeft er voor gezorgd dat mensen van een bepaalde afdeling automatisch bij elkaar in een groep geplaatst worden.

Daarnaast kunnen er onbeperkt extra groepen toegevoegd worden.

Tevens is het mogelijk 'losse' gebruikers (búiten Active Directory) toe te voegen in OpenLucius.

The end

Vragen of suggesties? Ik verneem het graag.

Comments

Nóg meer
kennis nodig?

Check ons ons blog archief >