Automatisch Drupal Contexts exporteren

13 Mar 2012

Joris Snoek
Digital Consultant
+31 (0)20 - 261 14 99

De Drupal Features module is een onmisbare tool voor Drupal developers, maar een probleempje wat wordt ervaren is volgende: wanneer je een feature exporteerd kan deze views bevatten die blocks definieren. Als je vervolgens los daarvan een context wilt exporteren, zou het kunnen zijn dat deze context een block bevat in de view van een reeds geexporteerde feature. Hierdoor kan een conflict ontstaan.

De module context export van Yuriy Babenko lost dit op. Je kunt de module zelfs dusdanig configureren zodat de export automatisch gedaan wordt als je wijzigingen doorvoert in je context.

Verder info over de context module: http://drupal.org/project/context
Verder info over de features module: http://drupal.org/project/features

(c) Image: http://developmentseed.org/blog/2008/mar/02/creating-custom-workflows-dr...

Comments

Nóg meer
kennis nodig?

Check ons ons blog archief >